Volume 2 and 3


Okay! Here are the new “qoutes”/”conversations” from our Chem 112 class. This class is never boring. Haha!

Sept 30, 2008

1. Someone was eating.
    Sir Jim: Mamaya na yan. Mahaba pa ang lunch.
2. Sir Jim: One, two, three, four, five, six, eight.
3. Sir Jim: Madali lang imanipulate ang hydrogen. S lang kasi siya na pagala-gala.

Oct 2, 2008

1. Kiall: Sir, lagi po bang three points ang iko-condider <correct me kung mali yung narinig ko>
    Sir Jim: Yup. Three points determine a plane… in geometry.
2. Nahulog ang darling models.
    Class: Ay nahulog!
    Sir Jim: Ang bilis niyo naman madiscourage!
3. Sir Jim: Nakikita niyo ba? Mas makikita niyo pag malayo. Parang mosaic. Mas ma-a-appreciate mo pag malayo.
 4. Sir Jim: Pag teenager undeveloped pag ang congnitive skills.
    Class: Sir! Teenagers pa kami.
    Sir Jim: Pero merong mas mature. May mga immature eh. Parang sa MRT. Yung mga nagpapatugtog ng malakas.

HAy… last na yung for next tueday. Sad. ANyway… till then! Ciao!     

Drop a Note!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s